Vispārīgā informācija par LEA interešu grupu darbību

LEA interešu grupas ir uz brīvprātīgā principa balstītas interešu grupas, kas apvieno ergoterapeitus 5 darbības virzienos - psihiatrijā, vides pieejamībā, somatikā, pediatrijā un studentu apakšgrupā.
        Šo interešu grupu mērķis ir veicināt ergoterapeitu savstarpējo sadarbību un komunikāciju, pieredzes apmaiņas procesus, biedru sertificēšanos un resertificēšanos, kā arī ergoterapijas profesijas atpazīstamību. Interešu grupām notiek sanāksmes (gan klātienē, gan tiešsaistē) un sanāksmēs tiek izskatīti klīniskie gadījumi sertifikācijai, kā arī nereti notiek izglītošanās pasākumi, pieredzes apmaiņa u.c.
​​​​​​​        Ja esat LEA biedrs, Jūs varat pievienoties jebkurai no interešu grupu sanāksmēm, tās ir atvērta tipa! Par interešu grupu sanāksmju norisi jautājiet grupu vadītājam vai sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mūsu facebook.com kontā! 

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress