Dalība interdisciplinārajā, interkulturālajā un internacionālajā programmā Beļģijā, 2018. gads.

Intensīvās apmācības programma NordPlus Tallinā, 2017

LATVIJAS ERGOTERAPEITU ASOCIĀCIJAS ziemas pilnsapulce 2018

"Juridiskie jautājui ergoterapeita profesionālajā darbībā" Zvērināta advokāte - Ilze Vilka.

''Vienotās veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma (E-veselība)" Veselības aprūpes departamenta direktors - Ēriks Miķītis.

"Veselības aprūpes finansēšanas likums" Veselības aprūpes departamenta direktors - Ēriks Miķītis.

"Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu reforma" Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors - Maksims Ivanovs.

"Cilvēka Nodarbes Modelis - V izdevums 2017. Cilveka nodarbes modelis joprojām attīstībā" RSU rehabilitācijas katedras lektore - Lolita Cibule.

"Pediatrijas interešu grupas ziņojums" Pediatrijas interešu grupas vadītāja - Lelde Kalvāne.

"Somatikas interesu grupas ziņojums" Somatikas interešu grupas vadītāja - Zoja Nesterova.

 

 

Vasaras konference 2017 / lektoru prezentācijas un uzskates materiāli

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress