Aizpildi aptaujas anketu "Veselības un aprūpes pakalpojumu pārveide digitālā vienotā tirgus kontekstā".

Aptaujas mērķis  ir noteikt, vai ir vajadzīgi un cik plaši varētu būt politikas pasākumi, kas veicinātu digitālu inovāciju tautas veselības uzlabošanā un risinātu sistēmiskas problēmas veselības un aprūpes sistēmās. Tiem jānotiek saskaņā ar personas datu aizsardzības, pacientu tiesību un elektroniskās identifikācijas tiesību normām.

Aptaujā tiek vākti viedokļi par šādiem jautājumiem:

  • pārrobežu piekļuve personas medicīniskajiem datiem un to pārvaldība;
  • kopīga resursu (ciparu infrastruktūras, datu jaudu) izmantošana Eiropā ar nolūku paātrināt izpēti un attīstīt profilaktisko, terapeitisko un personalizēto medicīnu;
  • plašas digitālo inovāciju pārņemšanas pasākumi, kas atbalsta indivīdu atsauksmju ievākšanu un pacientu un veselības aprūpētāju mijiedarbību.

Aptaujas anketu vari aizpidīt šeit

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress