Vēsturisks apskats

1995.g. - Uzsākta ergoterapeitu – nākamo pasniedzēju apmācība pēc modificētās programmas AML un Zviedrijas ergoterapeitu asociācijas sadarbības projekta ietvaros

1996.g. - Darbu uzsāk seši ergoterapeiti pirmajā ergoterapijas nodaļā Latvijā NRC "Vaivari"

1996.g. - Uzsākta četrgadīga pilna laika bakalaura studiju programma AML Rehabilitācijas fakultātes Ergoterapijas akadēmiskajā skolā. Studiju programma tiek veidota sadarbībā ar Zviedrijas Ergoterapeitu asociāciju. Septembrī tiek uzņemti pirmie studenti ergoterapijas studiju programmā

1996.g. - Izveidota Latvijas Ergoterapeitu asociācija (LEA)

1998.g. - Latvijas Ergoterapeitu asociācija tiek uzņemta Pasaules Ergoterapeitu Federācijā (WFOT)

1999.g. - Ergoterapijas akadēmiskā skola iestājas Eiropas Ergoterapijas augstākās izglītības tīklā (ENOTHE)

2000.g. - AML Ergoterapijas studiju programma tiek akreditēta uz sešiem gadiem

2000.g. - AML absolvē pirmie ergoterapeiti

2000.g. - Veiksmīgi noslēdzas sadarbības projekts par bakalaura līmeņa studiju programmas izveidi starp AML/RSU un Zviedrijas Ergoterapeitu asociāciju

2000.g. - Uzsākta ergoterapijas speciālistu pēcdiploma apmācība

2000.g. - Latvijas ergoterapeitu asociācija iestājas Eiropas ergoterapeitu padomē (COTEC)

2002.-2004.g. - RSU Rehabilitācijas fakultātes Ergoterapijas akadēmiskā skola piedalās Eiropas Savienības 5. ietvara programmas pētnieciskajā projektā ’’Autonomijas veicināšana, dalība un labklājība lielā vecumā: mājas vide kā veselīgas novecošanas priekšnoteikums” (ENABLE – AGE) kopā ar Zviedrijas, Vācijas, Lielbritānijas un Ungārijas pētniekiem

2001.g. - Uzsākta ergoterapeitu sertifikācija

2002.g. - 15 ergoterapeiti ar 9 ziņojumiem piedalās Pasaules Ergoterapeitu 13. kongresā Stokholmā, Pasaules Ergoterapeitu Federācijas 50. gadadienas svinībās

2002.g. - Uzsākts jauns divgadīgs mentorprojekts, kas paredz klīnisko prakšu vietu attīstību un nostiprināšanu psihiatrijā, pediatrijā un gerontoloģijā

2002.g. - Uzsākta sadarbība ar angļu ergoterapeitiem – organizācijas “Tipping the balance” pārstāvjiem

2004.g. - Dalība Eiropas ergoterapeitu 7. kongresā

2005.g. - Baltijas ergoterapeitu 1. konference sadarbībā ar Pasaules Ergoterapeitu Federācijas izpildvaldi

2005.–2006.g. - Uzsākta aktīva sadarbība ergoterapeitu izglītības saskaņošanā Baltijas valstīs (studentu, docētāju apmaiņa, Baltija jūras valstu studentu 1. zinātniskā konference)

2006. – 2009.g. - dalība 8 universitāšu sadarbības projektā Erasmus mūžizglītības programmas ietvaros “Intensīvā programma par sociālo iekļaušanos” (5 RSU docētāji un 14 ergoterapijas studenti) - tiek iegūts teorētiskais pamats ergoterapeitu praksei sociālajā aprūpē

2008.g. - relatīvi lielākā ergoterapeitu delegācija Eiropas ergoterapeitu kongresā Hamburgā (29 ET)

2010.g. - pirmā ergoterapeite S. Tomsone iegūst doktora grādu medicīnā

2010.g. 27. oktobrī Latvijas ergoterapeitu asociācija pirmo reizi visā valstī atzīmē Pasaules Ergoterapeitu dienu

2010.g. Latvijas ergoterapeitu asociācija iegūst I.B. Lindstromas balvu

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress