Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Konference: Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja

7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference 2021. gada 22.–24. aprīlī TIEŠSAISTĒ

Galvenie temati

  • Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskais raksturojums un uzvedība Covid-19 pandēmijas laikā
  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana profesionālajā darbībā
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
  • Profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība

Konferences programmā

  • 22. aprīlī simpozijs būs veltīts pētījumu rezultātiem par Latvijas iedzīvotāju dzīvesspēka veicināšanu Covid-19 pandēmijas laikā. Pēc simpozija darbs turpināsies četrās tradicionālajās sekcijās, kas veltītas tādiem tematiem kā psiholoģiskā izpēte, darbs ar dažādām klientu un pacientu grupām, kā arī jautājumiem par profesionālo identitāti un kompetenci, kam sekos arī meistarklases
  • 23. aprīlī vairākās plenārsēdēs būs iespēja dzirdēt vieslektoru referātus par psiholoģiskās izpētes digitalizācijas jautājumiem (Sonia Montemurro), jaunu objektīvo datu ieguves un apstrādes prasmēm (Yuri Pavlov), par dažādām psiholoģiskās palīdzības mūsdienu aktualitātēm, tostarp darbu grupā un attīstības teoriju psihiatrijā (Thijs de Moor, Marcela Andrade del Corro), kā arī citu vieslektoru uzstāšanos
  • 24. aprīlī norisināsies vairākas paralēlās darba grupas par profesionāli nozīmīgiem tematiem

Sīkāka info un pieteikšanās