Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Vēsturisks apskats par LEA

 • 1995. g. – Uzsākta ergoterapeitu – nākamo pasniedzēju apmācība pēc modificētās programmas AML un Zviedrijas ergoterapeitu asociācijas sadarbības projekta ietvaros
 • 1996. g. – Darbu uzsāk seši ergoterapeiti pirmajā ergoterapijas nodaļā Latvijā NRC “Vaivari”
 • 1996. g. – Uzsākta četrgadīga pilna laika bakalaura studiju programma AML Rehabilitācijas fakultātes Ergoterapijas akadēmiskajā skolā. Studiju programma tiek veidota sadarbībā ar Zviedrijas Ergoterapeitu asociāciju. Septembrī tiek uzņemti pirmie studenti ergoterapijas studiju programmā
 • 1996. g. – Izveidota Latvijas Ergoterapeitu asociācija (LEA)
 • 1998. g. – Latvijas Ergoterapeitu asociācija tiek uzņemta Pasaules Ergoterapeitu Federācijā (WFOT)
 • 1999. g. – Ergoterapijas akadēmiskā skola iestājas Eiropas Ergoterapijas augstākās izglītības tīklā (ENOTHE)
 • 2000. g. – AML Ergoterapijas studiju programma tiek akreditēta uz sešiem gadiem
 • 2000. g. – AML absolvē pirmie ergoterapeiti
 • 2000. g. – Veiksmīgi noslēdzas sadarbības projekts par bakalaura līmeņa studiju programmas izveidi starp AML/RSU un Zviedrijas Ergoterapeitu asociāciju
 • 2000. g. – Uzsākta ergoterapijas speciālistu pēcdiploma apmācība
 • 2000. g. – Latvijas ergoterapeitu asociācija iestājas Eiropas ergoterapeitu padomē (COTEC)
 • 2002.-2004. g. – RSU Rehabilitācijas fakultātes Ergoterapijas akadēmiskā skola piedalās Eiropas Savienības 5. ietvara programmas pētnieciskajā projektā ’’Autonomijas veicināšana, dalība un labklājība lielā vecumā: mājas vide kā veselīgas novecošanas priekšnoteikums” (ENABLE – AGE) kopā ar Zviedrijas, Vācijas, Lielbritānijas un Ungārijas pētniekiem
 • 2001. g. – Uzsākta ergoterapeitu sertifikācija
 • 2002. g. – 15 ergoterapeiti ar 9 ziņojumiem piedalās Pasaules Ergoterapeitu 13. kongresā Stokholmā, Pasaules Ergoterapeitu Federācijas 50. gadadienas svinībās
 • 2002. g. – Uzsākts jauns divgadīgs mentorprojekts, kas paredz klīnisko prakšu vietu attīstību un nostiprināšanu psihiatrijā, pediatrijā un gerontoloģijā
 • 2002. g. – Uzsākta sadarbība ar angļu ergoterapeitiem – organizācijas “Tipping the balance” pārstāvjiem
 • 2004. g. – Dalība Eiropas ergoterapeitu 7. kongresā
 • 2005. g. – Baltijas ergoterapeitu 1. konference sadarbībā ar Pasaules Ergoterapeitu Federācijas izpildvaldi
 • 2005.–2006. g. – Uzsākta aktīva sadarbība ergoterapeitu izglītības saskaņošanā Baltijas valstīs (studentu, docētāju apmaiņa, Baltija jūras valstu studentu 1. zinātniskā konference)
 • 2006.–2009. g. – dalība 8 universitāšu sadarbības projektā Erasmus mūžizglītības programmas ietvaros “Intensīvā programma par sociālo iekļaušanos” (5 RSU docētāji un 14 ergoterapijas studenti) – tiek iegūts teorētiskais pamats ergoterapeitu praksei sociālajā aprūpē
 • 2008. g. – relatīvi lielākā ergoterapeitu delegācija Eiropas ergoterapeitu kongresā Hamburgā (29 ET)
 • 2010. g. – pirmā ergoterapeite S. Tomsone iegūst doktora grādu medicīnā
 • 2010. g. 27. oktobrī Latvijas ergoterapeitu asociācija pirmo reizi visā valstī atzīmē Pasaules Ergoterapeitu dienu
 • 2010. g. Latvijas ergoterapeitu asociācija iegūst I.B. Lindstromas balvu