Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Aptauja vecākiem, kuri audzina bērnus ar kustību traucējumiem

Informējam, ka Bērnu slimnīcas fonds atkārtoti izveidojuši aptauju, kurā aicina bērnu vecākus izteikt viedokli par aktuālo palīglīdzekļu piešķiršanas sistēmu un pieejamību.

“Ņemot vērā pagājušajā gadā veiktās izmaiņas tehnisko palīglīdzekļu valsts atbalsta sistēmā, aicinām atkārtoti izteikt viedokli par aktuālo palīglīdzekļu piešķiršanas sistēmu un pieejamību. Tas mums palīdzēs labāk izprast aktuālākās problēmas, lai turpinātu darbu pie tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanu bērniem Latvijā! Aptaujas rezultāti tiks prezentēti atbildīgajām ministrijām (Labklājības ministrija, Veselības ministrija), Saeimai un tās deputātiem, ar mērķi virzīt valsts politiku, lai  tehniskie palīglīdzekļi būtu pieejami visiem bērniem, kuriem tie nepieciešami.”

Vairāk par projektu: https://www.bsf.lv/lv/projekti-pakalpojumi/eez-un-norvegijas-grantu-projekts-es-un-tu-mes

Saite uz aptauju: https://forms.gle/tzZqhVZ3uwnxameKA

Būsim atsaucīgi!