Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai: jaunā veidlapa

Aicinām Jūs iepazīties ar normatīvo aktu grozījumiem, kas attiecināmi uz tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu! Ministru kabineta 13.07.2023. sēdē tika apstiprināts Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība””, kur viens no dokumentiem ir 89.pielikums “Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai”.

Tātad, saskaņā ar Ārstniecības likumu un atbilstoši MK noteikumiem Nr.878 jauno Atzinuma veidlapu apliecināt ar parakstu no 2023.gada 1.augusta ir iespēja tikai sertificētiem ergoterapeitiem* un ārstiem.

Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas valde aicina sertificētos ergoterapeitus godprātīgi izturēties pret ergoterapeita pienākumu sniegt atzinumu par personas funkcionēšanu, rekomendējot tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, ievērojot precīzu un korektu informācijas sniegšanas veidu atbilstoši veidlapas saturam, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumiem Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.

Jaunā veidlapa pieejama: https://vtpc.lv/…/files/atzinums_tpl_sanemsanai_2023.pdf

*nesertificētos ergoterapeitus aicinām gatavoties sertifikācijas eksāmenam, tuvākie LEA Sertifikācijas komisijas sēžu datumi: 30.08.2023., 27.09.2023. un 25.10.2023.