Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Ergoterapeita vakance: VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “ZEMGALE”, filiāle “Jelgava”

 • Aleksandrs Grjadovojs

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “ZEMGALE” (reģ.nr.40900035103; www.vsaczemgale.gov.lv) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa).

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “ZEMGALE” kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

AICINA DARBĀ labāko ERGOTERAPEITU filiālē “Jelgava” (uz nenoteiktu laiku: 1 amata vieta uz pilnu slodzi)

Prasības pretendentam:

 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona;
 • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita profesionālā kvalifikācija, sertifikāts specialitātē;
 • spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam.

Galvenie pienākumi:

 • Ievākt anamnēzi un analizēt citu izmeklējumu rezultātus un slēdzienus.
 • Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.
 • Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un telpu pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Traumu un balsta-kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi.
 • Veikt ergoterapeita slēdziena sagatavošanu par klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.
 • Motivēt klientu aktīvai līdzdalībai ārstēšanas procesā, kā arī veselību veicinoša dzīvesveida veidošanai.
 • Konsultēt klientu par ergonomiskajiem aspektiem vidē, rekomendēt korekcijas un profilakses pasākumu programmu, profesionālās kompetences ietvaros.
 • Ergoterapijas ārstēšanas mērķus integrēt klienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānā.

Piedāvājam:

 •   Atalgojumu no EUR 835 – EUR 1190 (bruto) atkarība no profesionālās pieredzes;
 •   10% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
 •   Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 •   Darba pieredzi valsts pārvaldē, veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;
 •   Labus darba apstākļus;
 •   Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi “Ergoterapeits” sūtīt uz e-pastu: Vita.Olsevska@vsaczemgale.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 29238820.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/privatuma-politika

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.