Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

JAUNS ERGOTERAPEITA PROFESIJAS STANDARTS

Informējam, ka 2021. gada 15. decembrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē apstiprināts jauns ergoterapeita profesijas standarts!

Lūdzam visus kolēģus iepazīties ar aktuālo standarta versiju Valsts izglītības satura centra mājaslapā –https://registri.visc.gov.lv/…/standarti/2017/PS-201.pdf

Izsakām pateicību darba grupai, kā arī visiem tiem kolēģiem, kuri ieguldīja savu laiku, zināšanas un prasmes, lai izveidotu jauno profesijas standartu!