Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās.

Projekta ietvaros ārstniecības personāls t.sk., ERGOTERAPEITI,  kas reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidi var pretendēt uz sekojošiem  kompensāciju veidiem:

  • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);
  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;
  • atbalsta pasākumu kompensācija ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu;

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.  gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. septembrim.

Plašāka informācija par ESF projektu Nr.9.2.5.0/17/I/001:

 www.talakizglitiba.lv
♦ [email protected]
♦ Tālruņi: 60003345, 67876087