Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

LRPOA un LJĀA konference ‘’Asklēpijs pret Temīdu? Pacientu tiesību nodrošināšanas juridiskie aspekti ārstniecības praksē”

Informējam, ka Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) un Latvijas jauno ārstu asociācija (LJĀA) uzaicina jūs piedalīties kopīgajā gadskārtējā Rudens konferencē ‘’Asklēpijs pret Temīdu? Pacientu tiesību nodrošināšanas juridiskie aspekti ārstniecības praksē’’, kas 02.12.2022. no plkst.15.oo notiks 15.Starptautiskās medicīnas izstādes “Medbaltica ’22” ietvaros Ķīpsalā.

“Politisko spēku “stīvēšanās” ap Veselības ministrijas paredzētās atbildības uzņemšanos liecina ne tikai neskaidrības par savulaik mediķiem doto finansiālo politisko solījumu izpildes iespējām, bet arī parādījusi nesakārtotību daudzās citās ārstniecības jomās – tsk.arī pacienta un ārstniecības personu profesionālajās attiecībās ārstēšanas laikā. Mūsu šā gada Rudens konferencē centīsimies pievērst uzmanību un meklēt kādus risinājumus arī ačgānībām juridiskajās pacientu un ārstniecības personu attiecībās Latvijā – Pacientu tiesību likums no vienas puses piedāvā veidu kā pacientam pašam kontrolēt savu ārstniecības procesu līdz pat tiesībām pašam pieņemt visus svarīgākos un pat galīgos lēmumus attiecībā uz savu ārstēšanu, bet no otras puses, ārstniecības personas tiesības šajās pacienta – mediķa profesionālajās attiecībās nepietiekoši finansētajā un arī atalgotajā Latvijas medicīnā ir daudz neskaidrākas. Tādēļ, esam aicinājuši Latvijas vadošos speciālistus ārstniecības personu un pacientu tiesību jautājumos paust savu viedokli šai jomā, un kopā ar pacientu organizāciju pārstāvjiem sniegt savas idejas un ieteikumus, lai pacientu tiesību jautājumus varētu risināt ar devīzi “Temīdas atbalsts Asklēpijam!””

Konferenci atbalsta vadošā medicīnisko tehnoloģiju nodrošinātāja Latvijā – Arbor Medical Korporācija.

Savu dalību 02.12.2022. konferencē ‘’Asklēpijs pret Temīdu? Pacientu tiesību nodrošināšanas juridiskie aspekti ārstniecības praksē’’ lūgums reģistrēt https://forms.gle/vEpo36GTW1fzXMsL8 līdz š.g. 30.novembrim

Detalizēta konferences programma pieejama: https://www.rehabilitacijasbiedriba.lv/index.php/12-aktualitates/97-rudens-konference-asklepijs-pret-temidu

Uz tikšanos!