Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

RSU ergoterapijas studentes Islandē apgūst Ziemeļeiropas pieredzi

RSU sniegtās zināšanas topošajiem ergoterapeitiem ir līdzvērtīgas citu Eiropas valstu medicīnas augstskolu piedāvājumam. Šādu atziņu no mācībām Islandē atveda RSU ergoterapijas ceturtā gada studentes Ruta Krista Avota un Laura Sliede.

Ergoterapijas studiju programmas vadītāja Zane Liepiņa piebilst, ka ir prieks par mūsdienu mobilitātes iespējām studentiem un docētājiem! Dalība programmā ir iespējama pateicoties RSU studiju programmas “Ergoterapija” partnerībai Nordplus tīklojumā “Ergoterapija” Ziemeļvalsīs un Baltijas valstīs, ko kopumā veido 11 partneri – ergoterapijas studiju programmas no Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Viens no tīklojuma mērķiem ir uzlabot topošo ergoterapeitu zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni, piedāvājot studentiem iespējas starptautiskai mobilitātei, kā arī piedalīties intensīvajos kursos par sabiedrībai aktuālu problēmu un ergoterapeitu iespējām tās risināšanā.

Lasi pilnu rakstu RSU mājaslapā: šeit!

Fotoattēlā studentes Olga Naumova (no kreisās), Laura Sliede un Ruta Krista Avota Islandē.