Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Ergoterapijas studentu pieredze NordPlus intensīvajās apmācībās “Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly Care”

Neliels ieskats mūsu studentu pieredzē NordPlus intensīvajās apmācībās “Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly Care”, Kauņā, Lietuvā.

“No 2022. gada 17. oktobra līdz 21. oktobrim, mēs, Rīgas Stradiņa universitātes trešā kursa studenti Dāvis Deivids Bukovskis un Alīna Zvidriņa un ceturtā kursa studentes Evelīna Laila Gegerniece un Anete Anna Savicka, piedalījāmies NordPlus intensīvajās apmācībās “Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly Care”, Kauņā, Lietuvā. Visas nedēļas garumā papildinājām savas zināšanas par multidisciplināru pieeju geriatrijas pacientiem, kā arī fizisko aktivitāšu svarīgumu ikdienas dzīvē. Bija iespēja pilnveidoties un paplašināt savaszināšanas un prasmes no labākajiem speciālistiem no Latvijas, Lietuvas, Somijas un Islandes. Mācību procesā bija ne tikai teorētisku zināšanu apguve, bet arī praktisku, piemēram, pilates, fiziskā spēka un vieglas intensitātes treniņi vecāka gada gājuma cilvēkiem. Paralēli bija iespēja iepazīt jaunus, lieliskus topošos un esošos speciālistus dažādās veselības aprūpes un sporta zinātnes jomās. Nedēļa neizpalika bez tūristu lomām skaistajā Kauņā! Šī bija ļoti vērtīga, piedzīvojumiem bagāta pieredze, un mēs noteikti vēlamies mudināt arī citus studentus izmantot šādas iespējas, lai ne tikai paplašinātu prasmes un zināšanas, bet arī izkāptu no savas komforta zonas! Liels paldies Rīgas Stradiņa universitātei, Rehabilitācijas fakultātei un Latvijas Ergoterapeitu Asociācijai par iespēju piedalīties!”