Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40008003823
Konts: LV26PARX0009200460001
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
E-pasts: [email protected]

Seminārs “Aktualitātes tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmā”

Aicinām apmeklēt tiešsaistes semināru “Aktualitātes tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmā”!

Tehniskie palīglīdzekļi ļauj cilvēkiem dzīvot veselīgu, produktīvu, neatkarīgu un cieņpilnu dzīvi, kā arī piedalīties izglītībā, darba tirgū un sociālajā dzīvē. Tehniskie palīglīdzekļi samazina vajadzību pēc formāliem veselības un atbalsta pakalpojumiem, ilgtermiņa aprūpi un aprūpētāju darbu. Bez tehniskajiem palīglīdzekļiem cilvēki bieži tiek atstumti un izolēti no sabiedrības, tādējādi palielinot funkcionēšanas traucējumu ietekmi uz cilvēku, viņu ģimeni un sabiedrību kopumā. (WHO, 2023)

Tāpēc mūsu, kā ergoterapeitu, pienākums ir informēt personu par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām Latvijas kontekstā pa valsts budžeta līdzekļiem.

Tiešsaistes semināra mērķis: izskatīt aktualitātes tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmā Latvijas kontekstā un veicināt savstarpēju diskusiju dalībnieku starpā.

Tiešsaistes seminārs norisināsies 23.10.2023. pulksten 14:00 Zoom platformā.

Semināra plāns:

✔️tehnisko palīglīdzekļu noteikumu aktualitātes (MK 878.);

✔️funkcionālo traucējumu apraksts balstoties uz SFK;

✔️diskusija.

Pieteikuma anketa tiešsaistes semināram: https://forms.gle/3DpNurYqB9nRDBTj7

Dalības maksa:

LEA biedriem: BEZ MAKSAS

Citiem interesentiem: 10€

Rekvizīti:

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001

Reģ.Nr. 40008003823

Konts: LV26PARX0009200460001

Banka: AS “Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV22

E-pasts: as********@er**********.lv

Uz tikšanos!